FISCALITEIT

Personenbelasting

Dit zijn belastingen die geheven worden op de inkomsten van particulieren en éénmanszaken. Het is belangrijk om dit correct te doen, een fout in uw aangifte is snel gebeurd. Hebt u geen tijd om die ingewikkelde documenten in te vullen? Geen probleem, bij boekhoudkantoor Andy Duwyn doen we dit met plezier voor u!

Vennootschapsbelasting

Dit is complexe materie en de fiscaal technische aspecten van de aangifte  maken het niet mogelijk om op eigen houtje een rechtsgeldige aangifte in te dienen.

De aangifte vennootschapsbelasting en alle bijlagen worden digitaal verwerkt en wij zorgen voor een optimalisatie tussen personenbelasting en vennootschapsbelasting.  De aangiften worden ingediend via het “biztax” systeem van de Federale Overheidsdienst Financiën.

BTW-aangiftes

De belasting op toegevoegde waarde of kort gezegd BTW is een verbruiksbelasting die wordt geheven op de levering van roerende goederen en of diensten. Uw onderneming kan te maken krijgen met deze complexe materie. Wij helpen u met de verwerking, begeleiding en opmaak van BTW-aangifte en correcte toepassing van de BTW wetgeving.

Bijstand bij fiscale controles

De kans dat u vroeg of laat te maken krijgt met een doorgedreven fiscale controle is sterk toegenomen.  De onverwachte kosten kunnen hoog oplopen (omzetverhogingen, boetes, intresten). Het is daarom noodzakelijk dat u kan rekenen op deskundige bijstand van uw fiscaal raadgever. Deze expertise hebben wij in huis.

Boekhoudkantoor Andy Duwyn